Omvärlden

Vi är alla medvetna om att tempot i samhället ökar för varje år p g a ökad internationalisering och en ökad teknikutveckling. Vår uppfattning är att särskilt teknikutvecklingen har medfört nya och snabbare möjligheter för kommunikation, informationshantering och produktion inom såväl advokatbranschen som i övriga näringslivet.

Ytterligare en väsentlig förändring är Sveriges anslutning till EU vilket innebär att lagstiftning och beslut som även omfattar svenska förhållanden beslutas utanför vårt lands gränser.

Nätverk

Advokatfirman har ett brett kontaktnät både inom och utom landet för att på så sätt kunna erbjuda klienterna optimalt stöd vid varje enskild transaktion, juridisk frågeställning, tvist mm.

Kompetens

Det är viktigt att byråns verksamma advokater följer utvecklingen inom sina respektive rättsområden. Utbildning sker dels genom ramen för advokatfirmans verksamhet och dels genom deltagande i kurser och seminarier etc.

På samma sätt gäller att advokatfirmans medarbetare håller en hög teknisk kompetens och kan utnyttja de fördelar teknikutvecklingen ger vad gäller bland annat produktionshastighet och inhämtande av information. Det är därför nödvändigt för en modern och ambitiös byrå att ha tillgång till samtliga kommunikationsmedel som står till buds och ha kunskap att nyttja dessa.

Läs gärna mer om våra medarbetare här