”Gammal och ung”

Advokatfirman W&Ö är både gammal och ung. Ursprunget till advokatfirman är den advokatfirma som advokaten Gösta Wennerholm bildade 1927. Advokatfirman kom att bedrivas under olika konstellationer under åren och senast under firman Wennerholm & Öhman fram till och med 2003 då advokatfirman splittrades och bland annat advokatfirman W&Ö såg dagens ljus.

Advokatfirman har allt sedan 1976 bedrivit sin verksamhet i välbelägna och representativa lokaler vid Stureplan med adress Kungsgatan 2.

Advokatfirman är följaktligen gammal på sådant sätt att det finns väl utarbetade rutiner i det löpande arbetet och ung genom den nybildning som har skett och dess förändringsbenägna medarbetare.