Isabelle Lundstedt

Biträdande jurist
kontakta mig
Bakgrund

Juristexamen vid Umeå universitet 2017.
Praktiktjänst vid tingsrätt under 2016.
Anställd vid socialtjänsten under 2016.
Anställd vid förvaltningsrätt under 2017.
Anställd vid advokatbyrå sedan 2018 och anställd som biträdande jurist vid Advokatfirman W & Ö sedan november 2019.

Inriktning

Isabelle arbetar med affärsjuridik inom samtliga av byråns verksamhetsområden som exempelvis entreprenad-, försäkrings-, fordrings-, och bolagsrätt. Isabelle åtar sig även uppdrag som offentligt biträde/ombud i utlänningsrätt, socialrätt och i ärenden som rör familjerätt och skolrätt.

Intressen

Hundar, resor, god mat och dryck.

Språk

Svenska
Engelska

Kontakt

E-post: i.l@adv-w-o.se
Telefon:0768 397 444