Henning Holmberg

Advokat
kontakta mig
Bakgrund

Jur. kand. vid Stockholms universitet 2012.
Notarie på Förvaltningsrätten i Stockholm 2012-2014
Föredragande på Kammarrätten i Stockholm november 2014-februari 2015
Anställd som biträdande jurist vid Advokatfirman W & Ö sedan mars 2015
Fil. kand. vid Uppsala universitet 2003
Reporter och redaktör på Sveriges Television 2004-2012

Inriktning

Henning Holmberg arbetar med brottmål, affärsjuridik, entreprenad, medierätt och tvistemål. Han är också väl insatt i de typer av mål som förekommer vid förvaltningsdomstolar, däribland skattemål och mål om offentlig upphandling. Han talar franska, tyska, tjeckiska och ryska.

Intressen

Språk, historia och opera

Familj

Fru och hund

Kontakt

E-post: h.h@adv-w-o.se
Telefon: 0708-84 25 02